Szolgalmi jog

  1. A legmodernebb műszerek biztosítják a pontos mérést
  2. A földhivatali eljárással, ügyintézéssel kapcsolatos teljes körű felvilágosítás
  3. Fiatalos rugalmas csapat
  4. Több mint 20 éves szakmai tapasztalat
  5. Cégünk a földhivatali ügyintézést teljes egészében átvállalja, Önnek csak hozzánk kell befáradnia
  6. Gyors, precíz munkavégzés, határidők betartásával
  7. Csapatunk kiváló szakmai felkészültsége, bizalmat és minőségi munkát garantál.


A szolgalmi jog azt jelenti, hogy Ön hozzájárul ahhoz, hogy szomszéd, vagy más magánszemély, egy cég az Ön telkén átjárjon, valamilyen közművezetéket keresztülvezessen rajta, elhelyezzen valamilyen egyéb létesítményt pl. trafóházat. Akkor az Ön telkére szolgalmi jogot alapítanak. Erről készít a földmérő egy változási vázrajzot. Ezen a vázrajzon jelölve van a vezeték szolgalmi sávja vagy a berendezés elhelyezkedése. A földmérő először beméri az étintett ingatlanokat és a szolgalom tárgyát, elkészíti a vázrajzot, amit a földhivatal záradékol. A záradékolt vázrajzot a földmérő leadja a megbízónak. A záradékolt vázrajzzal és a szolgalmi jog alapításáról szóló szerződéssel vissza kell mennie a megbízónak a földhivatalba, ahol az ingatlan-nyilvántartáson átvezetik a változást. Az ingatlan tulajdoni lapján feltüntetik, hogy az ingatlant az adott szolgalmi joggal megterhelték.